Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Biologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Wydział Geograficzno-Biologiczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
  Wydział Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  Ocena: brak danych
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Rolnictwa i Biologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Biologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: wyróżniająca
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Nauk Biologicznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Przyrodniczo-Techniczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk Przyrodniczych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Biologiczno - Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Biologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Biologii
  Ocena: wyróżniająca
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Biologicznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Nauk Biologicznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
  Wydział Przyrodniczo-Matematyczny
  Ocena: pozytywna

Wideoteka akademicka

Konferencja „INFOSKOP 2008”, wystąpienie Davida Bentleya, Grafton Recruitment

Ostatnio dodane publikacje

Artykuły prasowe

Referaty i eseje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/